මානුෂීය හදිසි ප්‍රතිචාරය – ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ, මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ගංවතුරෙන් පත්වූවන්ට ආධාර ලබා දීම විපතට

මාතර දිස්ත්‍රික්කයට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට බලපෑ විනාශකාරී ගංවතුර තත්ත්වයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, විපතට පත් ජනතාවට වියළි සලාක සහ පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා පුළුල් සහන ව්‍යාපෘතියක් අප ආයතනයේ මැදිහත් වීමෙන් සිදු කරන ලදී. ගංවතුර සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට දැඩි බලපෑම් එල්ල වූ අතර, මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළට එමගින් සැලකිය…

BUD Forum – නව්‍යෝත්පාද සමාජ සංවර්ධන පදනම (FISD) විසින් සත්කාරකත්වය සපයන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භක BUD සංසදය

නව්‍යෝත්පාද සමාජ සංවර්ධන පදනම විසින් 2023 දෙසැම්බර් මාසය තුළ දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රථම BUD Forum හෙවත් නීල වර්ණ කුඩ දින සංසදය ආරම්භ කිරීම සදහා මූලිකත්වය ගන්නා ලදී. මෙම සාකච්ඡාමය වැඩසටහනේ මූලික අරමුණු වූයේ FISD ආයතනය විසින් පිරිමි ළමුන්ට එරෙහිව සිදු වන ලිංගික හිංසනය වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් සකස් කරන ලද උද්දේශන සංක්ෂිප්තය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්…

ජාතික ළමා සභාව – නොවැම්බර් 2023

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ළමා සභාව (NCC) යනු ළමා අයිතිවාසිකම් සහ ළමා සහභාගීත්වය පිළිබඳ සක්‍රීය ලෙස කටයුතු කරමින් ළමයින්ගේ හඬ පුළුල් කරන එකමුතුවකි. එය සියලු ළමයින් වෙනුවෙන් වඩා හොඳ හෙටක් ළඟා කර දීම සඳහා, ළමයින්ට සවන් දීමට, අනුවර්තනය වීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට ඇපකැප වී ඇති ළමයින්ගේ එකතුවකි. 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම නියෝජනය…